Hạnh phúc của Jordan

VĂN MINH CÕI CÁT

VĂN MINH CÕI CÁT Hắn chợt tỉnh giấc. Xung quanh là tiếng gió cát tạo nên một bản nhạc bất định. Một khoảnh khắc nhập nhoạng giữa ngày và đêm vì thứ ánh sáng mờ ảo giữa bầu trời huyền diệu. Phía bờ Tây là vệt sáng màu đồng nung

Jordan
Rong chơi

Jordan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.